marți, 12 martie 2013

Studentul meu dintr-a zero... cu capul cât baniţa (III)


Am să vă reproduc (doar câteva!) elemente de reper despre ceea ce „studiază”năzdrăvanii din „clasa zero” la obiectul  „Comunicare în limba română”.
Întâi ,  „Competenţele generale”, adică pilonii de rezistenţă ai exprimării viitoare a individului:

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de
comunicare variate
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situatii de
comunicare
3. Receptarea unei varietati de mesaje scrise
4. Redactarea de mesaje diverse, într-o varietate de
situatii de comunicare.

Şi, acum, ia priviţi, pe bucăţele = competenţele specifice şi activităţile prin care se formează la lecţii (Numai la pct.1. de mai sus! ):

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare variate
Competente specifice Exemple de activitati de învatare
Pâna la finalul clasei pregatitoare vor fi
formate urmatoarele competente:
Pe parcursul clasei pregatitoare se recomanda derularea urmatoarelor activitati:
1.1. Sesizarea semnificatiei
globale a unui scurt text audiat
Selectarea unei imagini dintr-un set, pentru a indica despre ce este
vorba în mesajul audiat.
Realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în
mesajul audiat.
Selectarea unui cuvânt dintr-un set de cuvinte/expresii spuse,
pentru a indica despre ce este vorba în mesaj.
Oferirea de raspunsuri scurte la întrebarea: Despre ce este vorba (în
acest fragment de poveste)?
Oferirea de replici afirmative/negative la enunturi scurte care testeaza
întelegerea globala.
Recunoasterea unor enunturi care nu se potrivesc ca sens cu un
mesaj audiat anterior.
Participarea la jocuri de grup, ca urmare a întelegerii regulilor jocului
(ex.: respectarea regulilor jocului „Sotron”)
1.2. Recunoasterea câtorva detalii
dintr-un mesaj scurt, rostit clar si rar
Numirea personajului/personajelor dintr-un fragment de poveste
audiat.
Oferirea de raspunsuri la cererea elementara de informatii: Cine?
Ce? Unde? Cum?
Oferirea de replici afirmative/negative la enunturi scurte care vizeaza
diverse informatii din text (ex. numele gresit al personajului, locul
corect în care se petrece actiunea).
Indicarea prin semne (ridicarea unui deget/ a creionului etc.) pentru
a selecta detaliul corect dintr-un set de enunturi/ cuvinte.
Îndeplinirea unei instructiuni simple: ex. Mergi la tabla/ Deschide
cartea/ Zâmbeste colegului!
Îndeplinirea unor sarcini, instructiuni, adresate individual sau grupului
(sarcini enuntate de adulti sau de alti copii).
Formularea de raspunsuri la întrebari despre continutul unui mesaj/
scurt text audiat.
1.3. Identificarea cuvintelor din
enunturi rostite clar si rar
Indicarea cuvintelor percepute prin diferite semne: batai din palme,
jetoane puse pe banca, saritura etc. (ex. Pune pe masa atâtea
jetoane câte cuvinte ai auzit.)
Numararea cuvintelor dintr-un enunt.
Stabilirea pozitiei sau succesiunii cuvintelor din enunturi orale.
Dezvoltarea sau simplificarea unui enunt audiat, prin adaugarea
sau scoaterea unui cuvânt.
Punerea în corespondenta a unui cuvânt rostit cu imaginea potrivita.
1.4. Identificarea silabelor în
cuvinte clar articulate
Indicarea silabelor percepute prin diferite semne: ridicarea unui
deget, a unui obiect sau prin mimica.
Rostirea cuvintelor pe silabe, în jocuri, cântece sau numaratori ritmate.
Audierea unor înregistrari cu sunete din mediul înconjurator.
Discriminarea sunetelor din natura si a sunetelor din cuvinte.
Interpretarea unor cântece care contin onomatopee.
*Schimbarea sensului unui cuvânt, prin schimbarea unui sunet sau a
unei silabe (var-far, cara-gara etc.)
*Construirea de rime pornind de la cuvinte date.
1.5. Sesizarea consoanei initiale si
finale si a vocalelor în silabe de
doua sunete
Indicarea sunetelor percepute prin diferite semne – ridicarea unui
deget, a unui obiect sau prin mimica de tipul folosirii buzelor pentru a
mima vocala identificata
Sortarea de jetoane reprezentând obiecte din mediul familiar, dupa
diferite criterii (sunet initial/final etc.)
Proiect propus pentru dezbatere, februarie 2012 5
1.6. Manifestarea curiozitatii fata
de receptarea semnificatiei
mesajelor orale simple
Participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor - ascultator, folosind
papusi pe deget, pe mâna, marionete, masti etc.
Audierea unor povesti citite, înregistrate sau povestite de adulti sau
copii.
Participarea la activitati de tipul „tu esti ecoul meu” (reproducerea
unor mesaje formulate de adult sau copii)
Participarea la activitati de tipul „stirile zilei”, în care copiii asculta
întâmplari/evenimente povestite de copii sau adulti.
*Vizionarea unor scurte secvente din emisiuni pentru copii.
*Rezolvarea unor probleme la jocurile pe computer, în care
instructiunile sunt oferite verbal.
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situatii de comunicare
Competente specifice Exemple de activitati de învatare
Pâna la finalul clasei pregatitoare vor fi
formate urmatoarele competente:
Pe parcursul clasei pregatitoare se recomanda derularea urmatoarelor activitati:
2.1. Articularea sunetelor si a
silabelor în cuvinte
Jocuri de dictie, framântari de limba, cântece, numaratori ritmate.
Recitarea de poezii scurte.
Reproducerea de ghicitori si enunturi scurte.
Jocuri de cuvinte (de tip Fazan, în care criteriul poate fi nu numai
ultima silba, ci si ultimul sunet).
Formularea de enunturi folosind cuvinte date.
Rostirea cuvintelor cu prelungirea unor sunete stabilite anterior.
Reglarea tonului, volumului si vitezei vorbirii, prin rostirea
repetata a aceluiasi enunt, cu schimbarea tonului, volumului sau
vitezei vorbirii.
Descoperirea silabelor „intruse” (ex.: dublarea ultimei silabe din
cuvânt).
2.2. Articularea de enunturi folosind
accentul si intonatia corespunzatoare
intentiei de comunicare
Reproducerea unui mesaj scurt cu schimbarea intonatiei, în functie
de intentia de comunicare (asertiune, întrebare, exclamatie,
suparare, bucurie etc.)
Simularea unor situatii care presupun verbalizarea unor trairi
diferite - jocuri de rol.
Repovestirea unor fragmente din povesti audiate, cu reproducerea
intonatiei interpretilor (cadrul didactic, actori etc.).
Utilizarea formulelor specifice unor situatii concrete de tipul:
invitatie, urare, prezentarea unor scuze etc., pentru a transmite
intentii, gânduri, sentimente etc.
2.3. Oferirea de informatii
referitoare la sine si la universul
imediat, prin intermediul unor
mesaje scurte
Formularea de mesaje despre sine: nume, vârsta, adresa; despre
familie, colegi, despre animalul preferat, despre culoarea preferata,
despre mâncarea preferata etc.
Formularea unei descrieri elementare (1-2 trasaturi) a unui personaj
de desen animat/banda desenata/ poveste cunoscuta.
*Formularea de descrieri/prezentari elementare ale unor activitati,
jocuri încheiate.
Prezentarea unor evenimente semnificative din viata proprie.
Repovestirea unui text, respectând succesiunea momentelor
prezentate.
2.4. Participarea la dialoguri
scurte, în situatii de comunicare
uzuala
Exersarea unor formule de salut, de adresare, prezentare si
solicitare, potrivite interlocutorului.
Dialoguri în diferite contexte, reale sau simulate, pe teme de
interes.
Exersarea unor reguli de comunicare eficienta: vorbire pe rând,
ascultare, pastrarea ideii- ex. „Spune si da mai departe”, „Repeta si
continua”, „Statuile vorbitoare” etc.)

Mai puteţi sau aţi adormit de efort, numai citindu-le?!
 Îmi imaginez cum va arăta puştiul meu la terminarea clasei „zero”: cu un cap mare, CÂT O BANIŢĂ, ca în filmele S F despre extratereştri!
CE MAI! STUDENT ADEVĂRAT!
Ps Gata cu clasa zero! M-am lămurit, în toate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu