sâmbătă, 23 martie 2013

Încheierea misiunii asumate


 N-am intenţionat să schimb opinia niciunuia dintre părinţi, privitoare la înscrierea în clasa zero. Am vrut , doar, să atrag atentia înspre două probleme cu consecinţe rele, asupra dezvoltarii aptitudinilor şcolare:
1.evitarea înscrierii în această clasă odată cu fluxul contingentului căruia aparţine copilul;
2. înscrierea la clasa zero de la grădiniţă. 
 Oricare dintre greşelile 1 si 2 sau cumularea lor vor crea deficiente în parametrii optimi de formare şcolară,  greu, dacă nu imposibil de recuperat, chiar până la terminarea liceului.

CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII?
Cerere-tip de înscriere
 Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 Certificatul de naștere al copilului
 Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
 Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

CARE ESTE CALENDARUL ÎNSCRIERILOR?
 Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ, după prima etapă.
A. Prima etapă: 02– 22 aprilie
- de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00
- sâmbăta, între orele 08.00 – 13.00
- părinții pot fi programați pentru înscriere de către unitatea de învățământ
B. A doua etapă: 08 – 17 mai
 Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
 Unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze situația copiilor înscriși și a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
 CE DIFERENȚE EXISTĂ ÎNTRE CLASELE PREGĂTITOARE ORGANIZATE ÎN ȘCOLI ȘI CELE ORGANIZATE ÎN INCINTA GRĂDINIȚELOR?
 Nu sunt diferențe. Toate au fost gândite și amenajate astfel încât să ofere cele mai bune condiții pentru desfășurarea procesului educațional.
 În ambele locuri vor preda exclusiv învățători/învățătoare care au urmat cursurile de formare pentru clasa pregătitoare.
 Curriculum-ul va fi același, indiferent de locul unde se desfășoară cursurile pentru clasa pregătitoare.
 Mobilierul este adaptat standardelor, comunicate în urmă cu un an de către Ministerul Sănătății, pentru copiii care intră în clasa pregătitoare.
 Ministerul Educației Naționale va continua programul privind dotările cu mobilier și material didactic, specifice pentru clasa pregătitoare, acolo unde unitățile de învățământ vor solicita acest lucru, ca urmare a organizării unor clase suplimentare.
Pagina 5 din 5

EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII LA CLASA PREGĂTITOARE?
Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de școlarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar.

CE FEL DE ACTIVITĂȚI SE VOR DESFĂȘURA LA CLASA PREGĂTITOARE?
 Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
 Se vor face mai multe ore de mișcare (două ore de Educație fizică + două ore de Muzică și mișcare).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu