duminică, 14 iulie 2013

VIVE LA FRANCE !

De mult timp mă bântuie gândul să încerc o evaluare a Franţei timpului nostru.
Mi-a pus stavilă obsesia că asistăm la stingerea unui model de civilizaţie în care ne-am format ca naţiune. Pentru că aparţinem Franţei nu numai prin idealismul romantic- militant   al modelului de stat modern, nu numai prin izvoarele de autoreprezentare, nu numai prin şcolirea franţuzească a intelighenţiei noastre de bază, nu numai prin preluarea   reformelor de   organizare, chiar copy-paste, dar până şi prin atitudinea de uşoară  superioritate a „Micului Paris” faţă de jurul balcanic.
Dar,  ceea ce îmi pare miraculos este influenţa asupra limbii române, în compartimentul vocabularului uzual modern ( vedeţi , chiar la preluarea  cuvântului de mai sus, „influenţă”, din limba lui Voltaire, a încetat  acţiunea milenară a legii fonetice de diftongare  a lui –e- accentuat în –ie- şi greşim scriind/pronunţând „influIEnţă”)!
Multe au fost presiunile unor limbi străine în formarea românei literare, dar sedimentele lor în vocabular sunt subţiri. Româna noastră a rămas, subconştient imperială,  conservatoare.(Vezi păţania influenţelor din greacă, turcă, ungurească, germană, rusă. )
Numai cu franceza s-a arătat permisivă până la a prelua 30% vocabularul nostru uzual din ea. Caz unic!
Aceste gânduri, şi câte încă(!) m-au devorat la acest 14 iulie, adică la a două sute douăzeci şi patra aniversare a triadei LIBERTE- FRATERNITE- EGALITE care s-a înscăunat în veşnicia Umanităţii.
Am urmărit toată Parada  Naţională de pe Champs Elysees; măreţie de imperiu  prezent dintotdeauna în visele cruciaţilor barbari.
Da, Franţa trăieşte. Demnă, protectoare a diversităţii, elegantă şi mereu pusă pe răsturnări  de cutume. Franţa revoluţiei din gândirea umană! VIVE LA FRANCE!

PS
După amiază, mi-am permis să celebrez această Franţă vie, urmărind LE TOUR DE FRANCE, (ediţia 100 !); ca nişte cosmonauţi, cicliştii şi-au vărsat ultima respiraţie ca să câştige selenarul Mont Ventoux, de 1912m.
N-are nici o importanţă  cine a ajuns primul. Toţi au  refăcut eroicul efort al oşteanului de la Marathon, aducându-ne ştirea că Franţa e veşnică.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu