vineri, 14 septembrie 2012

Puzzle ( I )

Acest post, dintr-un puzzle, ar trebui să fie o părticică din imaginea în clar-obscur a scumpei noastre patrii- România.
1. Sentinţa definitivă în problema plagiatului lui Ponta
Lovită în moalele capului, Universitatea Bucureşti caută să-şi”repereze onoarea”, îmbăţoşându-se în faţa presiunilor unui premier şi a ministresei sale. Adică, a decis judecarea plagiatului unei teze de doctorat, din „ parohia” sa. Fără să ţină cont de verdicte măsluite
prin comiţii de circumstanţă.
Rectoratul a supus teza-Ponta analizei a două comisii: COMISIA DE ETICĂ , (internă) – care a certificat, prin analiza formei dacă s-au încălcat normele de integritate academică.
La 2 0 iulie s-a dat acestei teze calificativul – PLAGIAT!
--COMISIA DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ, formată din trei experţi în drept, dincolo de orice bănuială de obedienţă; din Bucureşti, Strasbourg, Sorbona.
Spicuiesc, din amplul studiu de evaluare: „ Ţinând cont de frecvenţa acestor ÎMPRUMUTURI
se poate ajunge la concluzia că o parte substanţială din teza prezentată şi susţinută de V.P. nu-i aparţine, că autorul ei şi-a însuşit într-o manieră necinstită afirmaţii care nu-i aparţin, ceea ce constituie, conform definiţiei general- admise, PLAGIAT (!), faptă care se pedepseşte în cea mai mare parte a legislaţiilor. Reproduc, ad litteram, şi concluzia finală: „ Lectura tezei (a lui V. P. -nn) supuse expertizei noastre a făcut să apară, într-o manieră clară şi indiscutabilă, numeroase încălcări ale eticii universitare, constituind un PLAGIAT VĂDIT.
Amintesc doi dintre mentorii plagiatorului, responsabili, în solidar, cu hoţul: ADRIAN NĂSTASE—conducător de doctorat şi prof.univ,dr. viitorul naş de căsătorie al vinovatului, GABRIEL OPREA.(!).
De ce m-aş ofusca de furăciunea lui Ponta? Simplu: nu mai suport să fiu furat, înşelat, minţit de nimeni, de la Băsescu până la Ponta!
Mă vreau european , în formă şi simţire.

NOTĂ- Universitatea din Bucureşti nu poate acţiona punitiv asupra alumnilor săi (foştilor studenţi), dacă aceştia sunt demnitari. Titlul de doctor poate fi anulat, în acest caz, numai de ministrul educaţiei, căruia i-a fost şi remis verdictul.
Dumnezeu cu mila!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu