vineri, 15 februarie 2013

Armoniile limbii; de la Vitoria la PleşuAm să reproduc unul dintre cele mai frumoase texte din literatura română. ( Din păcate, nu din memorie!)
 Comparaţi textul dictat de Vitoria părintelui Daniil, pentru fiul ei de departe, cu textul aşternut pe hârtie de preot!
„- Văd că ai adus hârtie…
-Vreau să dau o ştire băietului.
- Atunci-i bine; să ţi-o scriu numaidecât.
- Da, părinte, încuviinţă femeia. Îşi încruntă sprâncenele şi privi ţintă înainte-i …şi spunându-i lui vorbe apăsate.
Părintele Daniil aştepta cu condeiul în mână, aplecat din scaun asupra mesei şi cu pieptulpăros desfăcut, ca pentru o muncă nu tocmai uşoară. Vatalele * cucoanei preutese bătură de câteva ori în odaia cealaltă.
„Ghiorghieş, dragul mamei, grăi Vitoria, aţintindu-şi feciorul de departe; să ştii că tatăl tău nu s-a întors la noi acasă şi eu socot că poate să fi ajuns la voi, la Cristeşti, cu voia lui Dumnezeu. Iar dacă n-a venit,tu înţelege-te cu moş Alexa, baciul şi vindeţi cât trebuie din oile canarale*ca să faceţi bani. Iar dacă nu v-ajunge, scrie, ca să vă trimet de aici, căci mai avem acasă şapezeci de piei de oaie si o sută de miel si şaizeci de burdufuri de brănză afumată. Vand şi vă trimet. Iar după aceea să vii de sfintele sărbători acasă, căci am nevoie de tine, fiind acuma tu singur barbat la gospodărie.”
Părintele Daniil Milieş asculta cu luare – aminte, încuviinând din cap şi zâmbind cu îngăduinţă.
Muind condeiul legat cu aţă, într-un şip colbăit, de cerneală violetă, îşi pregăti mâna cu câteva întorsături dibace si aşternu un prea frumos răvaş,  pe care Vitoria îl ascultă cu religiozitate.
„ Prea scumpul meu fiu! ceti părintele cu glasu-i gros, află că, cu mila lui Dumnezeu,sunt sănătoasă şi doresc să aflu şi despre tine la fel. Am să vând producte din magazie şi-ţi voi trimite bani de care ai necesitate.”
Vitoria înţelegea că toate sunt puse în răvaş  întocmai cum a voit ea, numai cât mai lămurit şi mai cu pricepere!”(s.n.)
Sărută părintelui mâna şi-i făgădui încă o dată bărbăcuţul

Zei ai Limbii Române, după Vitoria, după popa Daniil, cum de mă mai lăsaţi să scot vreo vorbă?!
Şi acum, după interviului lui Andrei Pleşu din Adevărul, sunt şi mai descumpănit!S-au şters toate superlativele din memoria mea. 
*vatale = parte mobilă a stativelor (războiului ) de ţesut
*canarale = bătrâne
PS Au ce mă mai mănâncă un neuron să iau la scărpinat subtilitatile textului. Dar mai va!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu